Actura 12

AVÍS LEGAL

1. Dades identificatives

D’acord amb l’Art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE) i la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la Societat de la Informació, s’informa que la següent pàgina web https://www.actura12.com/, pertany a Actura 12 SL, amb domicili en C / París 64-66 ESC.B 1r 2, 08029, Barcelona i amb CIF B 65758427, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

Actura 12 SL a través del seu portal https://www.actura12.com/ posa el mateix a disposició dels usuaris per a la prestació de diferents serveis a través de l’portal.

2. Ús de el portal

L’accés i / o ús de l’https://www.actura12.com/ atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independent de les condicions generals de contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

Per donar-se d’alta i treballar amb nosaltres, haurà d’omplir un formulari de registre i acceptar les condicions generals i Política de Privacitat.

L’ús de l’portal, dels continguts i / o dels serveis es porta a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

3. Propietat Intel·lectual i Industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Actura 12 SL. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Actura, l’accés a aquest lloc web no atorga a l’usuari dret ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual i / o industrial.

4. Modificacions de les Condicions d’ús i dels Continguts.

Actura 12 SL podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions d’Ús. Així mateix, Actura 12 SL es reserva el dret a eliminar, limitar, o impedir l’accés a aquest web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies aliens a l’empresa que, al seu criteri disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per a l’adequat funcionament d’aquest lloc web.

5. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies i qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, seran d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.