Actura 12

EL NOSTRE HORARI

Aquests són els nostres horaris d’atenció telefònica, tot i que seguim disponibles per correu electrònic de dilluns a diumenge. Tingues en compte que quan demanis tràmits urgents, si els encarregues a partir del dissabte a les 12h tindran un recàrrec. Per a assegurar el nostre bon funcionament, preguem que ens contactar quan abans possible a l’hora de fer tràmits.

DIES SENSE ATENCIÓ TELEFÒNICA AL 2022-2023

Els següents dies mantenim la nostra activitat, però no atenem les trucades telefòniques. Seguim el calendari de festius de Barcelona, que és on es troba la nostra seu fiscal.

DESEMBRE
DIM
06

Dimarts 6 de desembre

DIJ
08

Dijous 8 de desembre

DIL
26

Dilluns 26 de desembre

ENERO
DIV
06

Divendres 6 de gener

ABRIL
DIV
07

Divendres 7 d’abril

DIL
10

Dilluns 10 d’abril

MAYO
DIL
01

Dilluns 1 de maig

JUNIO
DIL
05

Dilluns 5 de maig