Actura 12

declaració de la renda per a artistes

Declaració de la renda per a artistes

Si has arribat fins a aquesta notícia, és perquè segurament combines el teu treball habitual amb feines com a artista de manera més esporàdica. En aquest cas, tindràs dues fonts d’ingressos diferents per rendiments de treball. Això afecta molt sobre l’obligatorietat de presentar la declaració de la renda. Així doncs, en aquesta noticia ens centrarem en saber quan serà obligatori fer la declaració de la renda per a artistes com tu.

Què és la declaració de la renda?

La declaració de la renda té relació directa amb l’IRPF d’un treballador. És un impost indirecte que s’ha de pagar en funció dels ingressos obtinguts per treballar. En aquest document s’hi han de reflexar tots els ingressos obtinguts per realitzar treballs dins el país. En funció dels ingressos obtinguts per treballar, s’ha de pagar un IRPF o un altre. La declaració de la renda, en definitiva, serveix per a compensar que la retenció d’IRPF del treballador sigui la que li pertoca.

És per això que quan a un treballador ha de pagar al declarar la renda, quan se li ha retingut un percentatge menor del que li pertocava. O si s’ha retingut un percentatge més gran del que li pertoca, el treballador rep una compensació al declarar la renda.

Quan es presenta?

La declaració de la renda es presenta un cop a l’any. Normalment es pot presentar durant els mesos d’abril, maig i juny. La seva presentació pot ser de caràcter online, telefònic o inclús presencial. Lúnica opció que permet fer-la sense cita prèvia es online, mitjançant la web de l’Agència Tributària.

Condicions per a que sigui obligatori presentar la renda

No tots els treballadors estàn obligats a declarar la renda, s’han de cumplir certes condicions. Les més importants són les següents:

  • Qui cobra més de 22.000€ anuals.

  • Aquells qui reben més de 1.500€ anuals del seu segon pagador, i superant els 14.000€ anuals d'ingressos totals.

  • Els autònoms sempre estaran obligats a declarar la renda.

Si vols comprovar si estás obligat a declarar la teva renda, pots accedir al següent simulador.