Actura 12

El règim d'artistes a Espanya

El règim d’artistes a Espanya és una relació especial per al treball que ve determinada pel Real Decret 1435/1985. Aquest Real Decret ve recollit al punt 2.1.e de l’Estatut de Treballadors. En aquesta noticia veuràs:

Qui forma part del règim d'artistes?

Els artistes són aquells qui es dediquen voluntariament a la prestació d’una activitat artística a canvi d’una retribució. Per definició, les activitats artístiques són aquelles realitzades davant d’un públic o en qualsevol tipus de gravació. 

Les actuacions de les persones que treballen sota aquest règim solen ser:

  • Ball
  • Interpretació artística
  • Concerts
  • Realització d’obres d’art (pintura i escultura)
  • Sessions de fotografia
  • Tècnics de so, de producció i de llums
  • Maquillatge

Quin percentatge d'IRPF s'aplica als artistes?

La retenció a un artista amb contractes de durada inferiors a un any, no pot ser inferior al 2%. En relacions laborals especials de caràcter dependent, no podrà ser inferior al 15% de retenció.

Sóta aquest 15% de retenció d’IRPF entrarien actuacions en règim d’artistes per a un sol dia. Si vols conèixer de què dependrà l’IRPF recomenat per a tu, llegeix la següent noticia.

Sóc artistas, puc treballar legalment?

El règim d’artistes a Espanya permet que es pugui treballar amb contractes de llarga durada i contractes de curta durada, de fins a un dia de treball.

Per tant, un artista pot estar contractat per un hotel, restaurant o inclús una entitat representat durant el seu únic dia d’actuació, donant d’alta al treballador únicament el dia que actuarà en aquest establiment.

És important que el treballador estigui sempre donat d’alta a la Seguretat Social els dies de la seva actuació. Aquesta serà l’única forma de declarar legalment la seva activitat econòmica de cara a Hisenda. Si no ho cumpleix, es poden rebre múltiples sancions.

Per últim, és molt important que declaris tots els ingressos obtinguts, ja que s’han de reflectir a la declaració de la renda anualment.