Actura 12

grups a actura

Els grups a Actura

Quan ens indiques que formes part d’un grup dins d’Actura, vol dir que treballes habitualment amb altres artistes de l’empres i que teniu treballs conjunts. Això facilitarà que pugueu aparèixer tots els components en una mateixa factura. A més, els grups dins de la intranet ofereixen molts avantatges, com ara: el rol de l’administrador o l’accés al perfil del grup.

Requisits per a tenir un grup

  • Tots els treballadors per als que es sol·licitin tràmits des d’Actura deuen estar registrats a la nostra base de dades.
  • Ha d’haver un administrador del grup.
  • Els membres deuen indicar-nos que pertànyen al grup per correu electrònic.

El rol de l'administrador

  • És la persona encarregada d’informar sobre els treballs del grup. Pot veure la factura global i els imports de cada membre del grup.
  • Poden haver diversos administradors dins un sol grup.

Compte bancari i correu electrònic del grup

A la intranet, els grups poden tenir un compte bancari i correu electrònic comuns. Això et permetrà:

  • Els grups poden tenir un compte bancari comú on s’ingressi el total de les liquidacions. Informarem de la liquidació per correu electrònic, com és habitual, però es veurà l’import total del grup i no l’import individual de cada artista.
  • Poden tenir un correu electrònic global amb el que sol·licitar tots els tràmits del grup i on s’enviaran les factures.

*Aquests processos són opcionals.

Grups a la intranet

Pots accedir dins el teu perfil o al del grup dins de la intranet. Tindràs les dues opcions un cop iniciïs sessió a la intranet.

  • L’administrador veurà les factures completes del grup i les de tots els integrants. A més, pot demanar tràmits per a qualsevol altre membre del grup.
  • La resta de membres poden veure només els imports personals de l’actuació. No veuran la factura del grup.