Actura 12

IRPF PER A ARTISTES, QUAN M'HAN DE RETENIR

IRPF per a artistes, quant m'han de retenir?

L’IRPF és l’Impost sobre la Renda de lesPersones Físiques, i consisteix en el pagament d’impostos en funció dels ingressos que un treballador obté. És un impost de caràcter obligatori. Quan una empresa contracta a un treballador, pot decidir quina retenció aplicar-li, prenent com a referència els seus ingressos bruts. En aquesta noticia veurem com afecta l’IRPF per a artistes de tot tipus.

Per què Actura hi aplica mínim un IRPF del 15%?

Els treballadors que es regeixen pel règim d’artistes han d’aplicar com a mínim un 15% de retenció d’IRPF. Aquest percentatge ve dictaminat per la Seguretat Social. Hi ha també altres tipus de contractes amb un % d’IRPF definits, com als casos de: cessió de drets d’imatge, on és del 19% o en drets de propietat intel·lectual, que és del 24%, per exemple.

Quin IRPF m'hauria de retenir?

Per sort actualment no és necessari contactar amb una gestoria per a conèixer aquest percentatge, ja que pots utilitzar qualsevol calculadora online d’IRPF. La que recomanem és la de l’Agència Tributaria, disponible en aquest enllaç.

Un 15% és massa per a mi, el podria recuperar?

Al fer la declaració de la renda, totes les retencions d’IRPF que hagis tingut es compensen en funció dels teus ingressos.

Has de tenir en compte que al tenir a Actura com a pagadora, segurament tindràs diversos pagadors. Això et comporta a que: si treballant com a artista obtens 2.000€ anuals i al teu treball habitual guanyes 18.000€ anuals, el % d’IRPF que hauràs de retenir-te serà sobre els 20.000€ d’ingressos que obtens per tot el teu treball. Tenint en compte el 15% de retenció mínima en règim d’artistes, poden donar-se 3 situacions:

  1. El 15% d’IRPF encaixa amb la retenció que hauries de tenir.
  2. Si se’t retén un percentatge superior al que hauria de ser. Aleshores pots posar un 15% al treballar com a artista, i l’any següent rebràs una bonificació al fer la declaració de la renda.
  3. Si se’t retén un % inferior al que deuries, et recomanem pujar la retenció, ja sigui en el teu treball habitual o exercint com a artista. Si no ho fas, l’any següent hauràs de pagar la part corresponent a la declaració de la renda.

Com reduir la retenció d'IRPF

Presentant despeses deductibles relacionades amb la teva activitat laboral com a artista. Aquest tema, el veurem en profunditat, però si tens despeses directes per anar a treballar, com poden ser: benzina, dietes, vesimenta… Es poden declarar. Aquesta part s’inclourà en la teva factura de l’actuació, i no hauràs de pagar en aquest import la corresponent retenció d’IRPF.