Actura 12

IRPF PER A ARTISTES, QUAN M'HAN DE RETENIR

IRPF per a artistes, quant m'han de retenir?

L’IRPF és l’Impost sobre la Renda de lesPersones Físiques, i consisteix en el pagament d’impostos en funció dels ingressos que un treballador obté. És un impost de caràcter obligatori. Quan una empresa contracta a un treballador, pot decidir quina retenció aplicar-li, prenent com a referència els seus ingressos bruts. En aquesta noticia veurem com afecta l’IRPF per a artistes de tot tipus.

L'IRPF mínim per a artistes

Aquesta normativa ha canviat al gener de 2023. Gràcies a l’elaboració de l’Estatut de l’Artista, aquells traballadors que treballen segons el règim d’artistes, deuen aplicar un 2% d’IRPF com a mínim. Aquest percentatge ve dictaminat per la Seguretat Social. Hi ha també altres tipus de contractes amb un % d’IRPF definits, com als casos de: cessió de drets d’imatge, on és del 19% o en drets de propietat intel·lectual, que és del 24%, per exemple.

Quin IRPF m'hauria de retenir?

Per sort actualment no és necessari contactar amb una gestoria per a conèixer aquest percentatge, ja que pots utilitzar qualsevol calculadora online d’IRPF. La que recomanem és la de l’Agència Tributaria, disponible en aquest enllaç.

Puc recuperar l'IRPF retingut?

Al fer la declaració de la renda, totes les retencions d’IRPF que hagis tingut es compensen en funció dels teus ingressos.

Has de tenir en compte que al tenir a Actura com a pagadora, segurament tindràs diversos pagadors. Això et comporta a que: si treballant com a artista obtens 2.000€ anuals i al teu treball habitual guanyes 18.000€ anuals, el % d’IRPF que hauràs de retenir-te serà sobre els 20.000€ d’ingressos que obtens per tot el teu treball. Tenint en compte el 2% de retenció mínima en règim d’artistes, poden donar-se dues situacions:

  1. El 2% d’IRPF encaixa amb la retenció que hauries de tenir.
  2. Si se’t retén un % inferior al que deuries, et recomanem pujar la retenció, ja sigui en el teu treball habitual o exercint com a artista. Si no ho fas, l’any següent hauràs de pagar la part corresponent a la declaració de la renda.

D’altra banda, si tens una retenció major a la que hauries de tenir, recuperaràs l’import variant al presentar la declaració de la renda de l’any vinent.

Com reduir la retenció d'IRPF

Presentant despeses deductibles relacionades amb la teva activitat laboral com a artista. Aquest tema, el veurem en profunditat, però si tens despeses directes per anar a treballar, com poden ser: benzina, dietes, vesimenta… Es poden declarar. Aquesta part s’inclourà en la teva factura de l’actuació, i no hauràs de pagar en aquest import la corresponent retenció d’IRPF.