Actura 12

noves quotes d'uatònom al 2023

Noves quotes d'autònom al 2023

A partir de l’1 de gener de 2022, les quotes d’autònom canviaran. Ho faran de manera progressiva des del 2023 i fins als 2032. Vam veure tota la informaió en aquesta noticia. 

En aquest cas ens centrarem en totes les novetats que representarà a partir del proper diumenge 1 de gener.

Novetats per als autònoms

A partir de l’1 de gener, hem trobat grans canvis a la legislació sobre els treballadors autònoms a Espanya, entre els quals en destaquen:

Tarifa plana

La tarifa plana tal i com la coneixíem, es mantindrà per a aquells que estiguin donats d’alta com a autònoms des d’abans del 31 de desembre de 2022. Tots aquells qui es facin autònoms a partir de l’1 de gener, tindran una nova quota de tarifa plana de 80€. Aquesta quota es mantindrà durant els 12 primers mesos com a autònom. Passat aquest període, es mantindrà la tarifa plana si el treballador obté, de mitjana, menys del Salari Mínim Interprofessional. Si no és així, directament pagarà l’import corresponent en funció dels seus ingressos reals.

Importass

Un nou portal creat per la Seguretat Social per a facilitarels tràmits a treballadors autònoms. Hi trobaràs tota la informació per a preveure quina quota d’autònoms pagaràs cada mes d’acord amb la teva activitat. Una eina útil que, sens dubte, serà necessària per a tots els autònoms a partir de l’1 de gener.

Hi trobaràs més informació AQUÍ.

Quotes a pagar al 2023

Arribem a la part monetaria, un punt a tenir en compte ja que hi ha molts canvis respecte el 2022.

Tram 2023
Menys de 670€
230€
670-900€
260€
900-1.166€
275€
1.166-1.300€
291€
1.300-1.500€
294€
1.500-1.700€
294€
1.700-1.850€
310€
1.850-2.030€
315€
2.030-2.330€
320€
2.330-2.760€
330€
2.760-3.190€
350€
3.190-3.620€
370€
3.620-4.050€
390€
4.050-6.000€
420€
Més de 6.000€
500€