Actura 12

sancions Seguretat Social

Sancions per no estar donat d'alta a la Seguretat Social

Sempre que algú realitzi un treball a canvi d’una contraprestació econòmica, el treballador en qüestió estarà obligat a estar donat d’alta a la Seguretat Social. Les sancions per no estar-ho són molt elevades i afecten tant al treballador com a l’empresa o persona que el contracta.

Per què hem d'estar donats d'alta el dia que treballem?

Tenir un treball sense estar donat d’alta a la Seguretat Social es un delicte penal segons l’article 311 del codi penal. Això afecta tant al treballador com a l’empresa, ja que ambdúes parts són responsables de seguir el que dicta la llei sobre la legislació laboral. A més, implicarà que el treballador en qüestió no estigui assegurat en cas d’enfermetat o accident laboral.

Quina és la sanció de la Seguretat Social per no estar donat d'alta?

Les sancions van dels 3.100€ fins els 10.000€ i són tant pel treballador com per a l’empresa o persona física que contracta el treballador.

Com afecta a l'artista?

A més de la sanció econòmica, en el cas dels artistes, pot rebre una inspecció on se’l sol·liciti l’alta a la Seguretat Social i se’l demani qui l’ha contractat. En aquest cas, la sanció aniria directament a l’artista i l’entitat que l’hagi contractat per a l’actuació. Per exemple: si s’actúa a un restaurant, afectaria normalment al restaurant, o al mànager que hagi gestionat la contractació de l’artista. A més, per a lempresa contractant, representarà una pèrdua de tot tipus d’ajudes o bonificacions estatals durant dos anys. Això pot desencadenar una pèrdua de futurs treballs amb el contractant en qüestió.

Com evitar sancions per no estar donats d'alta a la Seguretat Social?

L’única solució és estar donat d’alta a la Seguretat Social el mateix dia que es treballa. Aquesta alta, ha d’estar tramitada, com a molt tard, el mateix dia de l’actuació. Per sort, tenim una solució, útil per a tots els artistes. A Actura ens adaptem totalment a l’artista. Els dies que aquest tingui un treball o actuació, el contractarem com a treballador nostre sota el règim d’artistes. Des d’Actura emetrem una factura al client del teu treball, declarant totes les despeses derivades del teu treball: amb la retenció d’IRPF corresponent, el preu per donar-te d’alta a la Seguretat Social i l’IVA o IGIC corresponent.