Actura 12

irpf règim d'artistes

Canvi de retenció d'IRPF mínima per a artistes

Arriba una noticia molt esperada per milers d’artistes a Espanya: l’IRPF mínim permès per als artistes deixa de ser del 15% i passa a ser del 2%.

Aquesta mesura va ser anunciada al setembre de 2022 com una de les mesures principals en l’elaboració de l’Estatut de l’Artista. Aquest s’ha creat interministerialment amb l’objectiu de millorar les condicions laborals dels artistes.

El context de l'Estatut de l'Artista

Els artistes són aquells que es dediquen voluntàriament a la prestació d’una activitat artística a canvi d’una retribució. Per definició, les activitats artístiques són aquelles realitzades davant d’un públic o a qualsevol tipus de gravació. Aquestes feines, donada la seva forta estacionalitat i la seva complicitat en veure treballs indefinits com a artistes, s’ha generat molta controvèrsia sobre com legislar els contractes d’aquest estil.

El passat 2021 es va constituir la Comissió Interministerial per a crear finalment l’Estatut de l’Artista. Actualment s’ha aceptat presentar 46 de les 58 mesures definides al Congrés dels Diputats al 2018 i aprovades per unanimietat. Un cop aprovades les 58 mesures, es crearà aquest estatut, que aparenta aportar grans avantatges per als artistes. Es preveu que entri en vigor a finals d’any.

IRPF per a treballadors en règim d'artistes

Fins aquesta mateixa setmana, tal i com hem definit en altres notícies d’aquest blog, l’IRPF mínim a retenir per als artistes era del 15%. Amb el nou estatut, aquesta mesura ha patit un canvi més que notable. Aquells artistes amb contractes de durada inferior a un any, poden baixar la serva retenció d’un 15% a un 2%.

Aquesta mesura va entrar en vigor el dimecres 25 de gener i des d’avui mateix tots els treballadors d’Actura podran reduir el seu percentatge d’IRPF els dies que treballin amb nosaltres. Aquesta norma s’aplicarà en feines realitzades a partir del 26 de gener.

És molt important que tots aquells qui vulguin demanar un canvi de retenció ens enviin un correu electrònic indicant el nou percentatge d’IRPF a retenir.

Recomanem que abans de canviar la vostra retenció reviseu quin percentatge és adient per a vosaltres amb aquesta calculadora online d’IRPF.